ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Ανάπλαση Δημοτικών Οδών Σχηματαρίου”
/

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Ανάπλαση Δημοτικών Οδών Σχηματαρίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Ανάπλαση Δημοτικών Οδών Σχηματαρίου

με προϋπολογισμό 49.999,02 Ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση για την 19η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής 2017
Ανακοίνωση για τα Προνοιακά επιδόματα – Μάης 2017