ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Διαμόρφωση αύλειου χώρου Λαογραφικού Μουσείου Οινόφυτων”
/

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Διαμόρφωση αύλειου χώρου Λαογραφικού Μουσείου Οινόφυτων”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

με προϋπολογισμό 20.837,64 Ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Συποπτικός διαγωνισμός για εκπόνηση μελέτης
Αναλύσεις Θαλασσινού νερού – 16/05/2017