ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ
/

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21ης ΜΑΪΟΥ 2023

92552_20230506_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ανακηρυχθέντων υποψηφίων2023_Βοιωτίας_ΑΚΡΙΒΕΣ(1)

Έναρξη εγγραφής νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τανάγρας
Πρόσκληση για την 16η/2023 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής