ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Δηλεσίου (ΑΑ:181886)”
/

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Δηλεσίου (ΑΑ:181886)”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Επέκταση και αναβάθμιση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Δηλεσίου (ΑΑ:181886)

με προϋπολογισμό 323.000,00 ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

https://tanagra.gr/wp-content/uploads/2023/06/ΤΕΥΧΟΣ-ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ-4.zipΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Κοινότητα Οινοφύτων
Πρόσκληση για την 25η/2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής