ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε Οινοφύτων 2021 (ΑΑ:184289)”
/

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε Οινοφύτων 2021 (ΑΑ:184289)”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε Οινοφύτων 2021 (ΑΑ:184289)

με προϋπολογισμό 496.000,00 ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ: Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις στις σχολικές μονάδες, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 46ης/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ