ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού”
/

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο

Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού

με προϋπολογισμό 507.160,00 Ευρώ (συμπ. 24% Φ.Π.Α)

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό και τη διαδικασία υποβολής προσφορών αναφέρονται στον ακόλουθο σύνδεσμο :

Διευκρινησεις ΜΕ

Ανακοίνωση για τα Προνοιακά Επιδόματα – Νοέμβρης 2018
Πρόσκληση σε συνέδριο για το πρόγραμμα Europe In Question