ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ”
/

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού του έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

με προϋπολογισμό 122.672,00 Ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α)

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Πίνακας θεμάτων 43ης/2018 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής