ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην οδό Μουσών”
/

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην οδό Μουσών”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στην οδό Μουσών

με προϋπολογισμό 157.000,00 ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Προκήρυξη ανοικτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού του έργου Αγροτική Οδοποιία στη θέση “Τσάτσαρι” ΤΚ Ασωπίας”
Πρόσκληση για την 14η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου