ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΔΗΛΕΣΙΟΥ”
/

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΔΗΛΕΣΙΟΥ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

ΝΕΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ / ΔΗΛΕΣΙΟΥ

με προϋπολογισμό 1.350.000,00 Ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την “Κατασκευή και επισκευή παιδικών χαρών στο Δήμο Τανάγρας”