ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ”
/

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

με προϋπολογισμό 325.880,83 Ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Αναλύσεις πόσιμου νερού – 21/02/2019
Πίνακας αποφάσεων 6ης/2019 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής