ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης και αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού Κ/Χ”
/

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο “Υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης και αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού Κ/Χ”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο

Υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης και αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού Κ/Χ

με προϋπολογισμό 3.889.319,71 ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Συνέχιση προληπτικών απολυμάνσεων στο Δήμο Τανάγρας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Λειτουργία Λαϊκών αγορών Δήμου Τανάγρας από 23/03 έως 30/04/2020 (Με κατάσταση ονομάτων)