ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αγ. Θωμά”
/

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού του έργου “Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Αγ. Θωμά”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ. ΘΩΜΑ

με προϋπολογισμό 249.115,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.)

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο

PORTAL

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ Δ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Πρόσκληση για την 2η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής 2018