ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού για το έργο “Διαμόρφωση χώρου στις κερκίδες του σταδίου Ευάγγελος Δεπάστας”
/

Προκήρυξη ανοιχτού (ηλεκτρονικού) διαγωνισμού για το έργο “Διαμόρφωση χώρου στις κερκίδες του σταδίου Ευάγγελος Δεπάστας”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΚΕΡΚΙΔΕΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ

με προϋπολογισμό 87.690,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α.)

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση για την 10η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής 2018
Ανακοίνωση δράσης “Πρόσβαση για όλους” από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας