ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε Σχηματαρίου 2021”
/

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε Σχηματαρίου 2021”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε Σχηματαρίου 2021

με προϋπολογισμό 370.760,00 ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 13ης/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συμμετοχή επιχειρήσεων με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Ψηφιακή Εξαγωγική Δράση «Expo Construction Cyprus Virtual 2021» Διαδικτυακά 1 Ιουνίου – 6 Ιουνίου 2021