ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Αντικατάσταση / μεταφορά παροχών ύδρευσης στη Δ.Ε. Δηλεσίου”
/

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Αντικατάσταση / μεταφορά παροχών ύδρευσης στη Δ.Ε. Δηλεσίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Αντικατάσταση / μεταφορά παροχών ύδρευσης στη Δ.Ε. Δηλεσίου

με προϋπολογισμό 203.550,00 ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Δήμος Τανάγρας: Αγροτική οδοποιία για τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας
Πίνακας αποφάσεων 40ης/2020 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής