ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Αντικατάσταση αγωγού από αεροδρόμιο έως αντλιοστάσιο Σχηματαρίου”
/

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Αντικατάσταση αγωγού από αεροδρόμιο έως αντλιοστάσιο Σχηματαρίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

Αντικατάσταση αγωγού από αεροδρόμιο έως αντλιοστάσιο Σχηματαρίου

με προϋπολογισμό 299.995,00 ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση για την 37η/2020 έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Λειτουργία δρομολογίων δημοτικής συγκοινωνίας Δήμου Τανάγρας από 9/11/2020 έως 20/11/2020