ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Σχηματαρίου”
/

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού έργου με τίτλο “Επέκταση δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Σχηματαρίου”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ

με προϋπολογισμό 143.500,00 Ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση 3ης συνεδρίασης ΕΠΖ 2017
Δημοπράτηση έργου κατασκευής παιδικής χαράς κεντρικής πλατείας Δηλεσίου