ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 24 η συνεδρίαση των μελών του Δ/Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας