ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 27η συνεδρίαση των μελών του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας