ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 30η συνεδρίαση των μελών του Δ/Σ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας