ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν κατά την 20η συνεδρίαση των μελών του Δ/Σ του Ν.Π.