ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 8ης/2023 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας