ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 5ης/2023 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας