ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 4ης/2023 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας