ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 40ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας