ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 3ης/2023 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας