ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 39ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας