ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 36ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας