ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 2ης/2023 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας