ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 2ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας