ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 20ης/2023 έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας