ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 20ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας