ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 1ης/2023 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας