ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 1ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας