ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 15ης/2023 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας