ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 15ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας