ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 12ης/2023 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας