ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 10ης/2023 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας