ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πίνακας αποφάσεων της 10ης/2022 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας