ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη της 193/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα Έγκριση ισολογισμού του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2020