ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη της 192/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022
/

Περίληψη της 192/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 192.2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

Πρόσκληση για την 49η/2021 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 20ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου