ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τανάγρας» με ΑΑ 83344
/

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τανάγρας» με ΑΑ 83344

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Πρόσκληση για την 22η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής 2019
Ενημέρωση για την λειτουργία του συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ (SEATRACK) στο Δήλεσι