NEA

Η ομιλία του Δημάρχου Τανάγρας κ. Περγάλια στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής
/ /

Η ομιλία του Δημάρχου Τανάγρας κ. Περγάλια στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής

Σας παραθέτουμε την ομιλία του Δημάρχου Τανάγρας κ. Βασίλη Περγάλια στην χθεσινή περέμβασή του στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής ,που εξέφρασε τη ριζική διαφωνία του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας σε πρόταση νόμου, με την οποία καταργείται η υποχρέωση του ιδιωτικού φορέα που έχει ιδρυθεί για το ΕΠΕ Οινοφύτων, να διαβουλευτεί με τους ιδιοκτήτες γης και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις της περιοχής, προκειμένου να λάβει τη σύμφωνη γνώμη τους για τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου στις ιδιοκτησίες τους.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Κυρίες & Κύριοι Βουλευτές,

Κυρίες & Κύριοι Εκπρόσωποι Φορέων,

Στις 24/04/2017, ο Δήμος μας, μαζί με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας και την ΕΤΒΑ, υπογράψαμε την τετραμερή «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ». Ήταν μια μεγάλη στιγμή για το Δήμο μας και την Περιφέρεια, μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών.

Σ’ αυτή τη συμφωνία βάλαμε τις βάσεις, θέσαμε και συμφωνήσαμε τις προϋποθέσεις, καθορίσαμε τις υποχρεώσεις κάθε μέρους, ορίσαμε την αφετηρία και κυρίως τη διαδρομή για να πετύχουμε  περιβαλλοντική εξυγίανση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, της πιο υποβαθμισμένης, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά, βιομηχανικής περιοχής στην ελληνική επικράτεια εδώ και δεκαετίες.

Στην παραπάνω τετραμερή συμφωνία, η οποία κυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 82/2018 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και απετέλεσε τη βάση για την ειδική νομοθεσία που ψηφίστηκε με τον Ν.4605/2019, αποτυπώνονται όλα τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία του σχεδιασμού εξυγίανσης της περιοχής.

Κυρίως όμως αποτυπώνονται όλες οι δεσμεύσεις και οι πολιτικοί και κοινωνικοί όροι που πρέπει να τηρηθούν, προκειμένου, στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδιασμού που θα υλοποιηθεί για την ανάπτυξη του πάρκου, να προστατευθούν αποτελεσματικά, τόσο το περιβάλλον, όσο και οι συμπολίτες μας και οι περιουσίες τους.

Αυτούς τους όρους θεώρησε ως απαράβατους το Δημοτικό μας Συμβούλιο όταν, αποφάσισε και με εξουσιοδότησε να συμβάλλω με κάθε τρόπο στην επιτυχημένη ολοκλήρωση του μεγαλεπήβολου σχεδιασμού που επί δεκαετίες επιδιώκαμε και προετοιμάζαμε. Αυτό συνεχίζει και σήμερα να είναι η ελπίδα και η επιδίωξη μας.

Κυρίες & Κύριοι Βουλευτές,

Κατά ρητή διατύπωση της παραπάνω Συμφωνίας, αυτό που όλοι συμφωνήσαμε τότε ήταν να οργανώσουμε τις διαδικασίες, ο καθένας με την ευθύνη που του αναλογούσε,  για την οργάνωση ενός Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης, σε έκταση η οποία είχε προεκτιμηθεί στα 11.500 στρέμματα περίπου, στην οποία περιλαμβάνονται θύλακες Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων πέριξ της πόλης των Οινοφύτων, με επιφάνεια 5.921 στρεμμάτων περίπου, καθώς και αδόμητες εκτάσεις, με επιφάνεια 5.579 στρεμμάτων περίπου.

Η αδειοδότηση και ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης είχε αποφασιστεί να υλοποιηθεί σε δύο στάδια 1) να αναγνωριστεί με ΚΥΑ η Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση και 2) στην συνέχεια να εγκριθεί και να αναπτυχθεί το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης και Ανάπτυξης σύμφωνα με το νόμο. Ακολούθησαν συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που σκοπό είχαν να διευκολύνουν και να  επισπεύσουν την αδειοδότηση και υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Κύριε Πρόεδρε

Κυρίες & Κύριοι Βουλευτές,

Έρχομαι τώρα στο θέμα για το οποίο είμαι σήμερα εδώ. Μόλις προ ολίγων ημερών, είχαμε μία δυσάρεστη έκπληξη. Πληροφορηθήκαμε την ύπαρξη πρότασης νόμου, με την οποία καταργείται η υποχρέωση του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Φορέα που έχει ιδρυθεί για το ΕΠΕ Οινοφύτων, να διαβουλευτεί με τους ιδιοκτήτες γης και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις της περιοχής, προκειμένου να λάβει τη σύμφωνη γνώμη τους. Όταν υπογράψαμε την παραπάνω συμφωνία, γνωρίζαμε ότι σύμφωνα με το άρθ. 46 του ν.3982/11, ο φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) που επιθυμεί να φτιάξει ένα Επιχειρηματικό Πάρκο, σε ξένες ιδιοκτησίες, είναι απαραίτητο να έχει την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών γης και των επιχειρήσεων που κατέχουν το 55% της έκτασης του (του πάρκου).

Μόνο τότε διασφαλίζεται η έκταση κατά το νόμο και μπορεί να προχωρήσει ο επενδυτής και να αναπτύξει το πάρκο του, να πάρει εισφορές σε γη και χρήμα, να πολεοδομήσει, να φτιάξει τα έργα υποδομής. Αυτή η συναίνεση επιδιώκεται με πρωτοβουλία του φορέα, ο οποίος υποχρεούται να εξηγήσει στους ιδιοκτήτες τα σχέδια του. Να παρουσιάσει την τεχνικοοικονομική του μελέτη και τον Κανονισμό Λειτουργίας και να αποδείξει ότι επιδιώκει το κοινό καλό και το κοινό συμφέρον. Και μετά από αυτό, να λάβει τη συμφωνία της πλειοψηφίας (55% τουλάχιστον), για την εξυγίανση της περιοχής και την ανάπτυξη ενός Πάρκου, όπως όλοι επιδιώκουμε, ιδίως μάλιστα στο Πάρκο των Οινοφύτων.

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθ. 32, η παραπάνω σοφή νομοθετική πρόβλεψη, η οποία στην περίπτωση μας επιβάλλεται να τηρηθεί απαρέγκλιτα, όπως υποσχεθήκαμε στους συμπολίτες μας και κυρίως για να γίνει το έργο της εξυγίανσης καταργείται.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, ότι ως Δήμαρχος Τανάγρας, είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων, στον οποίο προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας. Όμως έμαθα τα άσχημα νέα, τυχαία και από τον τύπο.

Αυτή η αναιτιολόγητη εξέλιξη, μόνο δυσάρεστα συναισθήματα προκάλεσε στην πόλη μας, στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλες τις παρατάξεις που το συγκροτούν. Γιατί η προτεινόμενη διάταξη είναι πλήρως αντίθετη με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει για συναίνεση, ενώπιον των συμπολιτών μας και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, όπως ήδη αναφέρθηκα.

Αυτό είναι το βασικό πνεύμα της πρόσφατης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τανάγρας, το οποίο συνεδρίασε εκτάκτως, μόλις προ ολίγων ημερών, στις 09/04/2021 και με εξουσιοδότησε να σας μεταφέρω σήμερα την υπ’ αριθ. 4/2021 απόφαση του.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, δεν αποδεχόμαστε την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση κατάργησης της διαδικασίας διασφάλισης της έκτασης, όπως προβλέπεται στο άρθ. 32 του Ν/Σ και ζητάμε την απόσυρση της.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Έχω την βεβαιότητα ότι θα ακούσετε με προσοχή τις απόψεις μας και θα σκύψετε στο πρόβλημα που γεννιέται με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση. Και αφού λάβετε την κατάλληλη πληροφόρηση και όλα τα στοιχεία και από μας, τον Δήμο-οικοδεσπότη της επένδυσης, θα αποσύρετε τη διάταξη.

Γιατί πιστεύουμε ότι το έργο δεν θα προχωρήσει εάν δεν εξασφαλιστεί η αναγκαία συναίνεση των ενδιαφερόμενων. Ο σκοπός της εξυγίανσης δεν θα επιτευχθεί και όλες οι προσπάθειες δεκαετιών θα πέσουν στο κενό. Είτε από τεράστιες αιτιολογημένες ή μη κοινωνικές συγκρούσεις, είτε από ατελείωτες δικαστικές προσφυγές, μέσω των οποίων θεωρείται βέβαιο ότι η συγκεκριμένη διάταξη θα καταπέσει γιατί θίγει καίρια το απόλυτα κατοχυρωμένο δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας.

Τελειώνοντας, θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Ακούσαμε με προσοχή τον υπουργό και συμφωνούμε απόλυτα μαζί του για την αναγκαιότητα εξυγίανσης της περιοχής μας, για την οποία αγωνιζόμαστε επί μακρόν. Όχι όμως με αυτά τα μέσα που οδηγούν στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Εμείς ως Δήμος πιστεύουμε ακλόνητα σ’ αυτήν την εξυγίανση και την πολεοδομική οργάνωση της περιοχής. Θέτουμε στη διάθεση της πολιτείας, όλες μας τις δυνάμεις και υποστηρίζουμε τον σχεδιασμό της, με ότι μέσο διαθέτουμε. Για να πετύχουμε τη σύμφωνη γνώμη των συμπολιτών μας και τη διασφάλιση της έκτασης. Χωρίς να προσβάλουμε βάναυσα το αίσθημα δικαίου, το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας τόσο των επιχειρήσεων όσο και των αγροτών που κατέχουν τα 5.500 στρ. των αδόμητων εκτάσεων που εντάσσονται στο πάρκο για να ενισχύσουν τη βιωσιμότητα του, όπως είχε λεχθεί. Χωρίς εν τέλει να καταργούμε τη συναίνεση, στην οποία πολλές φορές αναφέρθηκα και σ’ αυτή την εισήγηση μου, ως κορυφαία αξία και διαδικασία για την επιτυχία του σχεδιασμού.

Κύριε Πρόεδρε

Κυρίες & Κύριοι Βουλευτές,

Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μας δώσατε να παρευρεθούμε στην Επιτροπή και να εκθέσουμε τις απόψεις του Δήμου μας. Ελπίζουμε να εισακουστούν και να επηρεάσουν τη θέση του κου Υπουργού, τον οποίο για άλλη μια φορά παρακαλούμε να αποσύρει τη διάταξη. Μετά δε από αυτό, να μας καλέσει για να συμφωνήσουμε, από κοινού, τους τρόπους που οδηγούν στην εξυγίανση και ανάπτυξη της περιοχής μας, με ασφάλεια και επιτυχία.

Με την ευκαιρία της παρούσης, επισυνάπτονται τα βασικά κείμενα που δεσμεύουν το Δήμο μας, σ’ όλη τη διαδρομή που θα ακολουθήσει για να υλοποιηθεί το μεγάλο έργο, με τους όρους που συμφωνήσαμε όλοι οι εμπλεκόμενοι. Πρόκειται για 1) το από 07/04/2016 Συμφωνία Προθέσεων Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Τανάγρας και 2) την από 24/04/2017 Τετραμερή Συμφωνία Προθέσεων Συνεργασίας των ενδιαφερομένων.

Παρακαλούμε το παρόν με τα συνημμένα να δοθεί στις κυρίες και στους κυρίους βουλευτές.

Σας ευχαριστώ πολύ.

omilia_final

Ανακοίνωση για αλλαγή ημερομηνίας διενέργειας δωρεάν rapid test για τον κορωνοϊό στο Σχηματάρι, για την Τρίτη 20 Απριλίου 2021
Πρόσκληση για την 14η/2021 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής