ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Εξέλιξη της πράξης με τίτλο Μελέτες για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων της Περιοχής Ασωπού» (MIS 5001203)
/

Εξέλιξη της πράξης με τίτλο Μελέτες για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων της Περιοχής Ασωπού» (MIS 5001203)

Υποβάλλεται συνημμένα ενημερωτικό σημείωμα για την εξέλιξη των υποέργων της χρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο “Μελέτες για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων της Περιοχής Ασωπού»”

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΑΣΩΠΟΥ_1_2019

Πρόσκληση για την 1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 2019
Πρόσκληση για την 1η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής 2019