ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επαναπροκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τανάγρας”
/

Επαναπροκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο “Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τανάγρας”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, επαναπροκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

“Επέκταση δικτύων ύδρευσης Δήμου Τανάγρας”

με προϋπολογισμό 156.100,00 ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ανακοίνωση για το νερό στο Δήλεσι (ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ)
23α Αναργύρεια Οινοφύτων