ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Επαναπροκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων”
/

Επαναπροκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο “Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων”

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, επαναπροκηρύσσει ανοιχτό (ηλεκτρονικό) διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου

“Κατασκευή εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών Αγίου Θωμά και Κλειδιού Δήμου Τανάγρας και έργων μεταφοράς στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου / Οινοφύτων”

με προϋπολογισμό 3.600.000,00 ευρώ

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο

(λόγω όγκου τα σχέδια που συνοδεύουν το τεύχος είναι αναρτημένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προμηθέα – ΑΑ : 82828) :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Πίνακας αποφάσεων 17ης/2019 συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση για την 18η συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής 2019