ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο “Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων” (ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ : 197354)
/

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο “Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων” (ΑΑ ΕΣΗΔΗΣ : 197354)

Ο ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο “Μελέτες έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμών Δ.Ε. Δερβενοχωρίων

με προϋπολογισμό 775.868,55 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το τεύχος δημοπράτησης μπορεί να αντληθεί από τον ακόλουθο σύνδεσμο :

ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Πίνακας αποφάσεων της 11ης/2023 τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τανάγρας
Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 2023