NEA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εγκρίθηκε έργο προϋπολογισμού 2.798.739,03€ για πιλοτική παρέμβαση σε σχολικές μονάδες του Δήμου Τανάγρας, στο πλαίσιο του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού.
/ / /

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Εγκρίθηκε έργο προϋπολογισμού 2.798.739,03€ για πιλοτική παρέμβαση σε σχολικές μονάδες του Δήμου Τανάγρας, στο πλαίσιο του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού.

Την έγκριση ένταξης της πράξης “Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος μέσω πιλοτικών και άλλων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στο πλαίσιο συμβολής της απορρύπανσης της ΛΑΠ Ασωπού” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” και στον Άξονα Προτεραιότητας “ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)” αποφάσισε ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, κ. Γεώργιος Ζερβός.

Αντικείμενο της πράξης είναι η Πιλοτική Παρέμβαση Παρακολούθησης και Αποτίμησης της Εξέλιξης της Αέριας Ρύπανσης μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών Νανοϋλικών και με Εφαρμογή στις Εξωτερικές και Εσωτερικές Όψεις και στην Τοιχοποιία Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Τανάγρας, στο πλαίσιο του ΟΣΣΠ/ΟΧΕ ΛΑΠ Ασωπού και στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος, στην πρόληψη κινδύνων, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, στη δημιουργία-οργάνωση και εξυγίανση των επιχειρηματικών υποδομών και στην ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής του Δήμου Τανάγρας, καθώς και διασφάλισης της δημόσιας υγείας των πολιτών, εργαζομένων και επισκεπτών.

Το Έργο είναι προϋπολογισμού 2.798.739,03€, χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Στο πλαίσιο του Έργου, υιοθετούνται καινοτόμες μέθοδοι  περιβαλλοντικής αποκατάστασης με τη χρήση της φωτοκατάλυσης (κατάλυση υπό την επίδραση φωτός), η οποία συνδυάζει το πλεονέκτημα των χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων και της υψηλής αποτελεσματικότητας. Η πιλοτική παρέμβαση που αφορά στην καταπολέμηση των αέριων ρύπων μέσω νανοσωματιδίων, εφαρμόζεται σε σχολεία του Δήμου Τανάγρας και, ειδικότερα, στις σχολικές μονάδες των Οινοφύτων,  Σχηματαρίου  και  Οινόης.

Τα σχολεία επιλέγονται ως αντιπροσωπευτικό δείγμα διεσπαρμένων δημοσίων υποδομών στην παραπάνω περιοχή, με καθημερινή επισκεψιμότητα, ενώ εφαρμόζεται  μέσω της αρχικής εκτίμησης και της παρακολούθησης της επίπτωσης της μείωσης των αέριων ρύπων, με βάση την παραπάνω μέθοδο. Με βάση τα αποτελέσματα και την τεχνογνωσία που θα παραχθεί, θα προταθούν εξειδικευμένες αντίστοιχες παρεμβάσεις σε γενικότερη κλίμακα, ενώ θα σχεδιασθεί ειδική παρέμβαση στις κτιριακές εγκαταστάσεις των εγκατεστημένων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης.

Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας,  δηλώνει ότι:

“Είμαι στην ευχάριστη θέση, να σας ενημερώσω για την έγκριση ενός  μεγάλου και σημαντικού έργου που θα πραγματοποιηθεί στις σχολικές μονάδες του Σχηματαρίου, Οινοφύτων και Οινόης,  με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, στο πλαίσιο συμβολής της απορρύπανσης της ΛΑΠ Ασωπού.

Το έργο αυτό, παράλληλα και με άλλα έργα, που σχεδιάζονται να υλοποιηθούν, αναμένεται να βελτιώσουν  σημαντικά το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου μας.

Συνεχίζουμε με έργα που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης να αλλάζουμε τη μελλοντική εικόνα του Δήμου Τανάγρας και συγκεκριμένα των πόλεων και οικισμών που γειτνιάζουν με τη βιομηχανία, μετατρέποντας τους σε βιώσιμους για όλους και φιλικούς προς το περιβάλλον.

 Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά  τις υπηρεσίες του Δήμου που εξακολουθούν, παρά τις δυσκολίες και τους περιορισμούς, να επιτελούν καθημερινά και αδιάλειπτα το έργο τους, με οργάνωση, αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία, προκειμένου να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα τα μεγάλα έργα.

Η Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσει με απόλυτη συνέπεια να υλοποιεί το πρόγραμμά της, να απαντά στα μικρά και καθημερινά, να σχεδιάζει τα μεγάλα καθώς και να προσπαθεί να εξασφαλίζει, όσον το δυνατόν περισσότερα κονδύλια από εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης, επενδύοντας στο αύριο για τον τόπο και τους ανθρώπους του”.

8-4-2022-Βελτίωση και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος- σχολικές μονάδες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η Δ.Ε. Δηλεσίου αποκτά βιολογικό καθαρισμό! Σήμερα υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του μεγάλου έργου
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 178.219,00 € πλέον ΦΠΑ 24%