NEA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Απολογισμός εργασιών και τοποθετήσεων της δημοτικής αρχής για το επενδυτικό σχέδιο της εξυγίανσης της βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων.
/ / /

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Απολογισμός εργασιών και τοποθετήσεων της δημοτικής αρχής για το επενδυτικό σχέδιο της εξυγίανσης της βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ: Ζητούσαμε και ζητούμε ανυποχώρητα ένα τεχνικά άρτιο και αποδεκτό από την τοπική μας κοινωνία, ιδιοκτήτες γης και επιχειρήσεις, βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο για την εξυγίανση της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων.

Αισθάνομαι την υποχρέωση για μια πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση των συμπολιτών μου, σχετικά με την πορεία και την εξέλιξη του επενδυτικού σχεδίου εξυγίανσης της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων.

Ως προοίμιο  της ενημέρωσης αυτής, δηλώνω προς κάθε κατεύθυνση, την αταλάντευτη βούληση μου να υποστηρίξουμε ως Δήμος, συλλογικά και με όλες μας τις δυνάμεις, την επιτυχημένη, άμεση και με αποτελέσματα υλοποίηση και περαίωση των έργων του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, σταθερά εντός του πλαισίου που συνυπογράψαμε με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και τους λοιπούς εμπλεκόμενους κατά την σημαντική -από άποψη διαφάνειας και συμμετοχικότητας- περίοδο ωρίμανσης του επενδυτικού σχεδίου. Ενός πλαισίου που θέτει ξεκάθαρους όρους τεχνικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς, που αποσκοπούν και στην δημιουργία -μέσω της εξυγίανσης- για πολλές θέσεις εργασίας, σε περιβάλλον όμως απόλυτης προστασίας της δημόσιας υγείας.

Για το λόγο αυτό και καταθέσαμε κατηγορηματικά και δημοσιοποιήσαμε άμεσα τη διαφωνία μας στην πρόσφατη κατάθεση του φακέλου ΚΥΑ από την ΕΑΝΕΠ στο Υπουργείο Ανάπτυξης με σημαντικές ελλείψεις, με σπουδαιότερες αυτές, α) της απουσίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αποτελεί το κορυφαίο θέμα της εξυγίανσης βιομηχανικής περιοχής, όπως και β) της Τεχνικοοικονομικής Μελέτης Βιωσιμότητας, από την οποία καταγράφεται ο τρόπος με τον οποίο το επενδυτικό σχέδιο καθίσταται βιώσιμο.

Επίσης, είναι καταγεγραμμένη και η κάθετη άρνησή μας σχετικά με την επένδυση δημιουργίας ΧΥΤΒΑ, με την οποία πετύχαμε και την αρνητική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Παρά ταύτα, η θετική βούλησή μας καθημερινά εκφράζεται για το σπουδαίο έργο της εξυγίανσης και έχει αποτυπωθεί σε δεκάδες έγγραφα και δηλώσεις μας, γνωστά σε κάθε ενδιαφερόμενο και για κάθε θέμα που συναρτάται με αυτό (το έργο της εξυγίανσης).

Η αναλυτική παράθεση των γεγονότων και των αποφάσεων που έχουν λάβει χώρα χρονολογικά από την ψήφιση του σχετικού νόμου για το Πάρκο Οινοφύτων και μέχρι την πρόσφατη κατάθεση του σχετικού φακέλου στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την έγκριση της επένδυσης, αποτυπώνεται στο τεχνικό υπόμνημα που ακολουθεί, όπως συντάχθηκε και κατατέθηκε στο Δήμο, από τον Τεχνικό Σύμβουλο που έχει προσληφθεί με απόφαση του Δ.Σ. για το σκοπό αυτό, δηλαδή την έγκριτη εταιρεία Re.De-Plan AE Consultants.

Υπενθυμίζουμε ότι η Re.De-PlanAE είναι ο εισηγητής του σχεδιασμού εξυγίανσης της ΛΑΠ Ασωπού ήδη από το 2015, στο πλαίσιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος και υπό την εποπτεία του Δ/ντος Συμβούλου Μαν. Μπαλτά, Πολιτικού Μηχανικού, μπορεί να εγγυηθεί την υλοποίηση του, όπως το οραματιστήκαμε και το σχεδιάσαμε από ετών και στο Δήμο Τανάγρας.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ

Δήμαρχος Δήμου Τανάγρας

Ακολουθεί η αναλυτική παράθεση των γεγονότων και των αποφάσεων:

Αρ. Πρωτ. 9355/Δ. ΤΑΝΑΓΡΑΣ/ΕΠΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ/11.05.2022

Προς: Δήμο Τανάγρας, Δημοτικούς Συμβούλους, Δημότες Τανάγρας

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, αξιότιμοι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ. Δημότες του Δήμου Τανάγρας

Για την πλήρη, αντικειμενική και ξεκάθαρη ενημέρωσή σας και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου αναφορικά με το ιστορικό και τις πρόσφατες εξελίξεις που έλαβαν χώρα σχετικά με το Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης Οινοφύτων, επιθυμούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα.

Ως ReDePlan εργαστήκαμε για τρία ολόκληρα χρόνια σκληρά δίπλα στον Κ. Μπακογιάννη πρ. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.  Σχεδιάσαμε  με πλήρη αποδοχή και στήριξη του, ένα έργο πνοής, τεχνικά ολοκληρωμένο και άρτιο, στηριγμένο σε αρχές συμμετοχικότητας, διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας. Ένα έργο κερδοφόρο για κάθε επενδυτή αλλά με ενισχυμένη τη διάσταση του δημοσίου συμφέροντος και με υψηλό δείκτη περιβαλλοντικής προστασίας που ήταν η απαρχή και ο λόγος υλοποίησης του.

Ολοκληρώσαμε τη δουλειά μας με μεγάλη επιτυχία και σε συνθήκες εντυπωσιακής  ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ, μετά από μακρά διαβούλευση και διαπραγματεύσεις με όλους τους εμπλεκόμενους. Το σχέδιο εξυγίανσης και ανάπτυξης της βιομηχανικής περιοχής των Οινοφύτων, τότε ΕΠΕΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ, όπως καταγράφτηκε στο σχεδιασμό της Περιφέρειας, εγκρίθηκε και συνυπογράφηκε από όλους, έπειτα και από την εκπλήρωση της ανελαστικής απαίτησης – προϋπόθεσης που η Δημοτική Αρχή έθεσε για τη συμμετοχή του Δήμου Τανάγρας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΕΠ, όπως εξάλλου είχε συμφωνηθεί με τον τότε Περιφερειάρχη, στο πλαίσιο των θεσμικών κειμένων, την προετοιμασία και τελική διατύπωση των οποίων είχε αναλάβει η εταιρεία μας.

Ειδικότερα το σχέδιο εξυγίανσης αποτυπώθηκε σε όλες του τις διαστάσεις και με κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και υπογράφθηκε στο πλαίσιο της από 24/04/2017 Τετραμερούς Συμφωνίας Προθέσεων Συνεργασίας για την Ανάπτυξη – Υλοποίηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης και Ανάπτυξης Οινοφύτων, χωρίς καμία επιφύλαξη και διαφωνία.

Ακολούθησε ο ειδικός νόμος που ψηφίστηκε για το Επιχειρηματικό Πάρκο, με σκοπό να διευκολύνει σημαντικά την αδειοδότηση της επένδυσης και να ενισχύσει την αποδοτικότητα της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου, η πρωτοβουλία των κινήσεων ανετέθη αποκλειστικά στην ΕΑΝΕΠ που συστάθηκε για αυτό το σκοπό, με το Δήμο Τανάγρας σε ρόλο θεσμικού εκπροσώπου, για την υποστήριξη της περιβαλλοντικής, αναπτυξιακής και κοινωνικής ταυτότητας του έργου, με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την τήρηση των συμφωνιών που είχαν προηγηθεί.

Αυτό το ρόλο κληθήκαμε εμείς, ως ReDePlan, να υποστηρίξουμε τεχνικά και διοικητικά,  υπό τη νέα μας ιδιότητα, αυτή του Τεχνικού Συμβούλου του Δήμου Τανάγρας, τιμώντας την εμπιστοσύνη που επιδείχθηκε τόσο προς τη REDEPLAN, όσο και προς εμένα προσωπικά, με την ανάθεση του έργου υποστήριξης για το ΕΠΕ Οινοφύτων, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία της εταιρίας μας, τόσο γενικά για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, όσο και ειδικότερα για το έργο εξυγίανσης της ΛΑΠ Ασωπού. Την ευθύνη που μας ανατέθηκε υπηρετούμε έκτοτε αυστηρά εντός του προσυμφωνημένου πλαισίου αρχών, σταθερά και ακλόνητα, κάτω από τις σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες, αλλά και τις αποφάσεις που έως σήμερα έχουν ληφθεί και συγκεντρώνουν την ομοφωνία του Δημοτικού Συμβουλίου Τανάγρας.

Στο πλαίσιο αυτό αισθανόμαστε την ανάγκη να σας παραθέσουμε ένα ανακεφαλαιωτικό «χρονολόγιο» των γεγονότων που έχουν λάβει χώρα έως σήμερα και των θέσεων της Δημοτικής Αρχής επί του σχεδιασμού της ΕΑΝΕΠ Οινοφύτων έως και πρόσφατα, όπως διαμορφώθηκαν και με την τεχνική μας συνδρομή κατά τη ρητή συμβατική δέσμευση και υποχρέωση που έχουμε αναλάβει ενώπιον του Δήμου Τανάγρας.

Πιο συγκεκριμένα, υπενθυμίζοντας ενδεικτικά τις ενέργειες και αποφάσεις του Δήμου Τανάγρας στο σύνολο του, έως και την πρόσφατη κατάθεση του Φακέλου του Πάρκου στο Υπουργείου Ανάπτυξης, μετ’ επιτάσεως υποστηρίζουμε ότι αυτές (οι ενέργειες & αποφάσεις) ακολουθούν με τον πιο πιστό τρόπο, το προσυμφωνημένο πλαίσιο αρχών και τεχνικής αρτιότητας του επενδυτικού σχεδίου αλλά και συμμετοχής και κοινωνικής λογοδοσίας, ως προς τις τηρούμενες διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης του. Ειδικότερα υπενθυμίζουμε:

 • Αν και δεν είχαμε την δυνατότητα να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην ΕΑΝΕΠ, αξιολογώντας τα γεγονότα που καταγράφονται στο δημόσιο χώρο, φαίνεται ότι για αρκετό διάστημα, μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, δεν υπήρξαν σημαντικές πρωτοβουλίες, δημόσια γνωστές, για την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου, γεγονός που φαίνεται να προκάλεσε και την, μέσω νόμου, παράταση της προθεσμίας που είχε δοθεί για την κατάθεση του φακέλου. Δοθέντων αυτών, ο Δήμος δεν είχε πεδίο δραστηριοποίησης για αρκετό χρονικό διάστημα από την ψήφιση του νόμου.
 • Η πρώτη ουσιαστική ενέργεια συντελείται την άνοιξη του 2021. Ειδικότερα, με δήλωση του Δημάρχου Βασίλη Περγάλια στις 13/04/2021 και σχετική παράσταση στη Βουλή των Ελλήνων, διατύπωσε σθεναρά την αντίθεση του Δήμου στην κατάργηση της απαίτησης για τη διασφάλιση της έκτασης του Πάρκου που είχε ως προϋπόθεση την διαβούλευση με τους ιδιοκτήτες γης για την διατύπωση της σύμφωνης γνώμης αυτών που κατέχουν το 55% της έκτασης του Πάρκου. Η ψήφιση της παραπάνω διάταξης φαίνεται να ταυτίζεται με την δημόσια ενεργοποίηση της ΕΑΝΕΠ και την εκκίνηση της διαδικασίας κατάρτισης του φακέλου, ανοίγοντας πρακτικά τις δυνατότητες συμμετοχής και παρέμβασης του Δήμου Τανάγρας στον ως άνω σχεδιασμό.
 • Με σειρά εγγράφων που απεστάλησαν αρμοδίως, με αφετηρία τον Ιούλιο 2021, ένα μήνα μετά την έναρξη της συνεργασίας με το Δήμο, ο Δήμος αιτήθηκε την τήρηση των συμφωνηθέντων κατά την περίοδο ωρίμανσης του επενδυτικού σχεδίου, μεταξύ των οποίων και τη σύσταση και λειτουργία της (α) Μόνιμης Επιτροπής Διαρκούς Διαβούλευσης και (β) της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παρακολούθησης & Συμμόρφωσης (Compliance) του Έργου του ΕΠΕ Οινοφύτων, για την κοινωνική εποπτεία και τον τεχνικό σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου αντιστοίχως. Από τα ως άνω έγγραφα και τα όσα ακολούθησαν προκύπτει ανάγλυφα η επιθυμία του Δήμου για τη δημιουργία των προϋποθέσεων για κοινή τεχνική επεξεργασία των μελετών και προτάσεων που απαιτούνται από τη σκοπιά των δημόσιων φορέων.
 • Με σταθερή προσήλωση στον κοινωνικό χαρακτήρα του επενδυτικού σχεδίου και προς υλοποίηση των υπεσχημένων για ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και κάθε ενδιαφερόμενου στο σχεδιασμό του μεγαλύτερου έργου εξυγίανσης βιομηχανικής περιοχής στην επικράτεια, στις 14/12/2021, με μεγάλη δημοσιότητα, απευθυνόμενος και προς τα ΜΜΕ (τοπικά και εθνικά), ο Δήμος ανακοίνωσε την δημιουργία και λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας “HELPDESK” για την βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων. Σκοπός της πλατφόρμας είναι η ύπαρξη κατάλληλου εργαλείου, ανοικτού και διάφανου, για την οργάνωση του κοινωνικού διαλόγου αναφοράς στη βιομηχανική περιοχή και την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. Με τον τρόπο αυτό και ήδη από την πρώτη μέρα που η πλατφόρμα ετέθη σε λειτουργία, ο Δήμος Τανάγρας γνωστοποίησε στους πολίτες του, όλες τις σχετικές αποφάσεις του και άνοιξε τη διαδικασία για μια διαρκή ενημέρωση των πολιτών, γεγονός που αντικειμενικά θα προκαλούσε το ενδιαφέρον τους και θα προσέφερε τις καλύτερες συνθήκες για την διαρκή διαβούλευση που ο Δήμος είχε υποσχεθεί και δεσμευτεί.
 • Στις 20/01/2022, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΑΝΕΠ, όπου για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν οι τεχνικές μελέτες που είχαν εκπονηθεί, από το Φορέα, στο πλαίσιο προετοιμασίας του φακέλου και κατατέθηκε χρονοδιάγραμμα, με πρόβλεψη κατάθεσης πλήρους φακέλου εντός Απριλίου 2022. Η αντίδραση του Δήμου Τανάγρας επί του περιεχομένου των μελετών και της πληρότητας των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στο ΔΣ της ΕΑΝΕΠ υπήρξε άμεση. Με σχετικό έγγραφο γνωστοποιήθηκε αρμοδίως (στην ΕΑΝΕΠ μέσω της Περιφέρειας) η απόφαση του Δήμου να συμβάλει στην τεχνική αρτίωση του σχεδιασμού μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Τεχνικού Συμβούλου που είχε προσκληθεί για αυτό το σκοπό. Προς τούτο ζητήθηκε να χορηγηθούν οι τεχνικές μελέτες, σε μορφή που θα επέτρεπε την επεξεργασία τους, συμβάλλοντας θετικά στον τεχνικό σχεδιασμό των έργων υποδομής.
 • Στις 22/02/2022 διαβιβάστηκε, από την ΕΑΝΕΠ, μέρος των τεχνικών μελετών του έργου, σε μη επεξεργάσιμη μορφή (pdf). Επί των ως άνω μελετών ο Δήμος, επιφυλασσόμενος να επανέλθει όταν αυτές του παραδοθούν σε μορφή που θα επέτρεπε την επεξεργασία τους, στις 11/03/2022 κατέθεσε αναλυτικό Τεχνικό Υπόμνημα Παρατηρήσεων και Προτάσεων Βελτίωσης και αιτήθηκε την υιοθέτηση τους ή την παροχή διευκρινήσεων επ’ αυτών εκ μέρους του Φορέα. Στο σχετικό έγγραφο διατυπώθηκε η έντονη επιφύλαξη του Δήμου περί του ότι το επίπεδο προετοιμασίας των μελετών δεν επιτρέπει την ολοκλήρωση τους και γενικότερα τη δημιουργία πλήρους φακέλου για την κατάθεση του, εντός του χρονοδιαγράμματος που είχε ανακοινώσει η ΕΑΝΕΠ (Απρίλιος 2022). Έως σήμερα, δεν υπήρξε απάντηση επί των προτάσεων του Τεχνικού Υπομνήματος, ούτε αιτιολογήθηκε ο λόγος που αυτές ή μέρος αυτών δεν υιοθετήθηκαν στις τελικές μελέτες που κατετέθησαν με το φάκελο ΚΥΑ, τουλάχιστον με βάση την ενημέρωση που εμείς έχουμε λάβει από το Δήμο.
 • Στις 15/03/2022 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση παρουσίασης των ίδιων τεχνικών μελετών από την ΕΑΝΕΠ προς τους επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, χωρίς να γνωστοποιηθεί στο Δήμο ότι η συνεδρίαση είναι ανοικτή και για τους επικεφαλής των παρατάξεων του Δήμου Τανάγρας. Ακολούθησε ανακοίνωση – δήλωση/ δελτίο τύπου της δημοτικής αρχής προς τα ΜΜΕ, μέσω της οποίας γνωστοποιήθηκαν το Τεχνικό Υπόμνημα Προτάσεων βελτίωσης των μελετών των έργων υποδομής, όπως είχε κατατεθεί στην ΕΑΝΕΠ από 11/03/2022. Παράλληλα, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, ο Δήμος αιτήθηκε την πραγματοποίηση εκδήλωσης νέας παρουσίασης των τεχνικών μελετών στους επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνοντας την ημερομηνία 27/04/2022 για την πραγματοποίηση της. Η παρουσίαση αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα.
 • Στις 11/04/2022, ο Δήμος με σχετικό έγγραφο του, εισηγείται εκ νέου τη σύσταση Μικτής Ομάδας Εργασίας (ΜΟΕ) για το ΕΠΕ Οινοφύτων, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα στην ποιότητα και πληρότητα των μελετών, με τη συμβολή όλου του τεχνικού δυναμικού των φορέων που συνδέονται με το έργο. Με το ίδιο έγγραφο, επαναλαμβάνει τη θέση του ότι δεν είναι εφικτή η κατάθεση φακέλου εντός του χρονικού προγραμματισμού που έχει ανακοινωθεί από την ΕΑΝΕΠ. Προς απόδειξη αυτού διαβιβάζεται αναλυτικός κατάλογος (checklist) με ρητή επισήμανση όλων των ελλείψεων που καταγράφονται στη σχετική νομοθεσία όσον αφορά στην πληρότητα φακέλου Επιχειρηματικού Πάρκου.

Κορυφαίο θέμα που επισημαίνεται στο σχετικό, κατά ρητή διατύπωση του εγγράφου, είναι: «η έλλειψη μελέτης αποχέτευσης ακαθάρτων και ιδίως η έλλειψη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ειδικά για το ΕΠΕ Οινοφύτων, δεν αποτελεί μόνο σοβαρό θεσμικό έλλειμμα κατά το νόμο αλλά συνιστά ουσιώδη παρατήρηση κορυφαίας σημασίας και συμβολισμού, για τους Φορείς μας, για το έργο και για τους πολίτες, λαμβάνοντας υπόψη το βαρύ ιστορικό της ΛΑΠ Ασωπού. Κατ’ ανάλογο τρόπο, οι συμπολίτες μας θα ήθελαν να γνωρίζουν, προ όλων, και σε κάθε περίπτωση πριν την κατάθεση φακέλου, τα βασικά στοιχεία της Μελέτης Βιωσιμότητας που ενσωματώνεται στο φάκελο και κυρίως τα κόστη και τον καταμερισμό που γίνεται στους ιδιοκτήτες γης και τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής.»

 • Με την αιτιολογία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης φακέλου στις 01/05/2022, στις 14/04/2022 πραγματοποιήθηκε νέα συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΑΝΕΠ με μοναδικό θέμα τη λήψη απόφασης για την άμεση κατάθεση του φακέλου ΚΥΑ στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με την πληρότητα που είχε επιτευχθεί και παρά τη ρητή επιφύλαξη που είχε διατυπωθεί από το Δήμο σε σχέση με αυτό. Ο Δήμος, με σχετική επιστολή του, επαναλαμβάνει την άρνηση του για την κατάθεση φάκελου με σημαντικές ελλείψεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που ο ίδιος έχει επικαλεστεί. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την επιθυμία του να συμβάλει στην υλοποίηση του έργου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εισηγούμενος την υποβολή αιτήματος παράτασης, προκειμένου να υπάρξει εύλογος και επαρκής χρόνος για την τεχνική αρτίωση του φακέλου και κυρίως για την κοινωνική διαβούλευση του σχεδιασμού που υιοθετείται από την ΕΑΝΕΠ, με όλους τους πολίτες και ενδιαφερόμενους της περιοχής και της επικράτειας.

Και σε αυτή την επιστολή αναδεικνύονται με έντονο τρόπο ως κύρια ελαττώματα η έλλειψη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αποτελεί το κορυφαίο θέμα για την εξυγίανση της βιομηχανικής περιοχής, καθώς και η έλλειψη Τεχνικοοικονομικής Μελέτης Βιωσιμότητας, από την οποία προκύπτουν τα βάρη που θα κατανεμηθούν στους ιδιοκτήτες γης μέσω των εισφορών σε χρήμα και καταγράφεται ο τρόπος με το οποίο το επενδυτικό σχέδιο καθίσταται βιώσιμο.

 • Η κατηγορηματική διαφωνία της Δημοτικής Αρχής στην ενέργεια κατάθεσης του φακέλου από την ΕΑΝΕΠ, όπως δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ και έλαβε ευρύτατη δημοσιότητα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αποκορύφωμα της συνέπειας και της προσήλωσης του Δήμου στις αρχές που εξαρχής έχει διατυπώσει και στην βαθιά του επιθυμία για ένα τεχνικά άρτιο και αποδεκτό από την τοπική κοινωνία και τους ιδιοκτήτες γης και επιχειρήσεις, βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Όλες οι παραπάνω ενέργειες και αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής έχουν τεθεί στο «φως», με διαρκή προβολή στα ΜΜΕ, με κάθε ευκαιρία, αλλά και με ανάρτηση στην πλατφόρμα HELPDESK. Κάθε πολίτης και κάθε ενδιαφερόμενος, προσφεύγοντας σ’ αυτήν (την πλατφόρμα), μπορεί να λάβει αναλυτικές και ασφαλείς πληροφορίες για την πολιτική και τις αποφάσεις του Δήμου, για τον σχεδιασμό της επένδυσης από την ΕΑΝΕΠ αλλά και για τις προτάσεις βελτίωσης που έχουν υποβληθεί, μέσω των οποίων ο Δήμος εκπληρώνει τη βαθιά του πίστη και την επιθυμία του στην υλοποίηση του πάρκου εξυγίανσης με βασικό κριτήριο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Ανάλογη στάση καταγράφεται στις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής σχετικά με την επένδυση του ΧΥΤΒΑ, όπου η αρνητική γνωμοδότηση του Δήμου, υποστηριζόμενη από πλήρη αναλυτική τεχνική ανάλυση και τεκμηρίωση αποτέλεσε τη βάση για τη λήψη αρνητικής γνωμοδότησης και από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ίδια απόφαση – γνωμοδότηση του Δήμου θα συνεχίσει να αποτελεί το βασικό υλικό τεκμηρίωσης των απόψεων του, για κάθε διοικητική ή δικαστική διεκδίκηση της αποτροπής της κατασκευής του ΧΥΤΒΑ, όπως σχεδιάστηκε και εγκρίθηκε ως στρατηγική ιδιωτική επένδυση.

Αξιότιμοι κ.κ.,

Αντλώντας δύναμη από την πολύχρονη εμπειρία μας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδύσεων που έχουν έντονη κοινωνική διάσταση, όπως και έντονη αναπτυξιακή προβολή σ’ όλες τις τοπικές οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους και συνθήκες, έχουμε αντιληφθεί και υλοποιούμε με συνέπεια τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, υποστηρίζοντας αλλά και στηριζόμενοι στη στρατηγική της Δημοτικής Αρχής για το ΕΠΕ Οινοφύτων και την εξυγίανση της ΛΑΠ Ασωπού. Αυτή η στρατηγική, όπως εμείς την έχουμε κατανοήσει εκφράζει τη σταθερή και αταλάντευτη θέση του Δήμου σας, εδώ και χρόνια, για μια βιομηχανική περιοχή οργανωμένη, περιβαλλοντικά φροντισμένη που θα αναπτυχθεί με όρους κοινωνικής αποδοχής και οικονομικής ισορροπίας. Μια στρατηγική που αποσκοπεί στην απόδοση όλων των ωφελειών που προκύπτουν και προς όλες τις πλευρές που εμπλέκονται και διαμεσολαβούν, με κύρια (πλευρά) αυτή των πολιτών του Δήμου Τανάγρας που αποτελούν την πηγή έμπνευσης και σχεδιασμού της δημοτικής αρχής, σύμφωνα με τα οράματα που μας έχετε μεταδώσει. Οράματα, τα οποία, όπως μετασχηματίζονται σε οδηγίες παραγωγής έργου, αποτελούν τον πυλώνα της τεχνικής υποστήριξης που παρέχουμε σ’ εσάς, τις υπηρεσίες και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στους πολίτες του Δήμου Τανάγρας στο σύνολο τους. Για να αποτραπεί κάθε απειλή και κάθε κίνδυνος που θέσει σε αμφιβολία την υλοποίηση του προγράμματος εξυγίανσης και ανάπτυξης της βιομηχανικής περιοχής, όπως διαχρονικά έχει τεθεί στην περιοχή και σχεδιάστηκε κατά τη φάση της ωρίμανσης του επενδυτικού σχεδίου.

Με εκτίμηση,

Για τη Re.De-PlanAEConsultants

Μανώλης Μπαλτάς

Δ/νων Σύμβουλος

2022_05_16 ΔΤ_Απολογισμός εργασιών και τοποθετήσεων της δημοτικής αρχής για την επένδυση ΕΠΕ Οινοφύτων-F

Πρόσκληση για την 18η/2022 τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Ενημέρωση σχετικά τη διαδικασία διαβούλευσης του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) για το Δήμο μας