NEA

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ακύρωση της ολοκλήρωσης της 1ης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής με υπαιτιότητα της αντιπολίτευσης
/ / /

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ακύρωση της ολοκλήρωσης της 1ης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής με υπαιτιότητα της αντιπολίτευσης

Το νομικό πλαίσιο της διαδικασίας:

«Με το νέο νόμο 5056/2023, το δημοτικό συμβούλιο κάθε δύο μήνες συγκαλείται υποχρεωτικά σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.

H παράλειψη σύγκλησης του συμβουλίου στην ανωτέρω προθεσμία για λόγους που δεν άπτονται ανωτέρας βίας αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να θέσει έως ένα θέμα. Εφόσον έχουν υποβληθεί συνολικά πάνω από 10 θέματα, διενεργείται δημόσια κλήρωση από το προεδρείο για τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και τα οποία εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη εγγράφονται έως τρία θέματα που προτείνονται από συμβούλους της πλειοψηφίας.

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ενημερώνει, δέκα τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, τους δημοτικούς συμβούλους για την ημερομηνία, τον τόπο συνεδρίασης, καθώς και για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων.

Θέματα διεξαγωγής της συνεδρίασης αυτής δύνανται να περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου.

Ειδικά για αυτή τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δεν απαιτείται απαρτία, δεν παίρνονται αποφάσεις και απαγορεύεται η συζήτηση οποιουδήποτε άλλου θέματος.

Σε περίπτωση που ο Δήμαρχος κωλύεται να παρευρεθεί, ορίζει είτε τον αρμόδιο, είτε άλλον αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο σύμβουλο για να συμμετάσχει στη συζήτηση του εν λόγω θέματος, αρ. Εγκ. 98/ΑΠ: 8182/26.01.2024, ΣΕΛ 20, 21,22, 23»

Η διαδικασία και τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν στην 1η Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής:

Στις 21/2/2024 απεστάλη πρόσκληση από την Πρόεδρο του Δ.Σ. προς όλους τους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, για την 1η Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής ορίζοντας ως ημερομηνία διεξαγωγής την 6η/3/2024 και ώρα 7μμ. στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Σχηματάρι. Στην πρόσκληση, όπως προκύπτει από το ανωτέρω νομικό πλαίσιο της διαδικασίας γινόταν γνωστή και με σαφήνεια η πλήρης διαδικασία, που έπρεπε να τηρηθεί σύμφωνα με το νόμο, καθώς και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των θεμάτων από κάθε δημοτικό σύμβουλο που επιθυμούσε.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής θεμάτων από τους δημοτικούς συμβούλους είχε οριστεί η Παρασκευή 1/3/2024 και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Την Παρασκευή 1/3/2024 στις 11.02 π.μ. εστάλησαν στο πρωτόκολλο επτά (7) ερωτήματα της παράταξης της μειοψηφίας χωρίς εισηγητή – δημοτικό σύμβουλο και ένα(1) ερώτημα του προέδρου της Πύλης της Δ.Ε. Δερβενοχωρίων.

Η διαδικασία της λογοδοσίας της δημοτικής αρχής, εφαρμόζεται για πρώτη φορά, αλλά διέπεται από συγκεκριμένους νόμους και κανόνες, τους οποίους δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και να μην τηρήσουμε.

Το μοναδικό θέμα που τηρούσε τα προβλεπόμενα από το νόμο ως προς την κατάθεση θέματος στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής ήταν το θέμα που τέθηκε από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πύλης, το οποίο θα απαντούσε, όπως είχε οριστεί, ο υπεύθυνος για θέματα Περιβάλλοντος αντιδήμαρχος κ. Βλάχος.

Αντί να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα, όπως όριζε ο νόμος, ο επικεφαλής της μειοψηφίας άρχισε να φωνασκεί και να αποκαλεί «λίγη» την Πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου, ενώ υποστήριζε ότι «ο Δήμαρχος θα έπρεπε να ήταν παρών, όπως προέβλεπε ο νόμος» και προέτρεπε τους παρευρισκόμενους συμπολίτες μας να φωνάζουν.

Η Πρόεδρος διέκοψε την συνεδρίαση για 10 λεπτά προκειμένου να επέλθει ηρεμία ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία και να απαντηθεί το συγκεκριμένο θέμα.

Με την έναρξη της διαδικασίας, ο επικεφαλής της μειοψηφίας παρότρυνε τους Δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του να εγκαταλείψουν την αίθουσα του Δ.Σ. χωρίς να συζητηθεί το θέμα που είχε  θέσει ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πύλης.

Η λογοδοσία δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης αλλά ευκαιρία εποικοδομητικού διαλόγου για θέματα που αφορούν κάθε πολίτη και εκφράζονται μέσω του κάθε δημοτικού συμβούλου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβούλιου Δήμου Τανάγρας, δηλώνει  τα εξής:

«Σεβόμενη τους πολίτες που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, το  ρόλο που εκλέχθηκα ομόφωνα να υπηρετήσω, καθώς και την πορεία των 40 χρόνων παρουσίας μου στον Δήμο, στη Δημόσια Διοίκηση, σε Συλλόγους, περιβαλλοντικές οργανώσεις και αγώνες κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς ΔΕΝ θα υποχωρήσω σε κανένα Λαϊκισμό και σε Συμφέροντα που θα μου υπαγορεύσουν να μην τηρήσω νόμους και κείμενες διατάξεις.

Την πορεία μου ΔΕΝ μπορούν να την ακυρώσουν άνθρωποι που ασχολούνται ευκαιριακά και με γνώμονα τα προσωπικά τους συμφέροντα».

Επισυνάπτονται παρακάτω σχετικά: η πρόσκληση και αποσπάσματα από το νομικό πλαίσιο ( αρ. Εγκ. 98, ΑΠ: 8182/26.01.98- “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου”), που αφορά την ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής.

Ανακοίνωση – Σύνδεση με το νέο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Αγίου Θωμά – Κλειδιού
Πίνακας αποφάσεων 5ης/2024 τακτικής συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής